Home / Articles / सोचाईमा भविस्यको बाटो उज्यालो देख्छु

सोचाईमा भविस्यको बाटो उज्यालो देख्छु

सोचाईमा भविस्यको बाटो उज्यालो देख्छु अनि त्यसमा हिड्न खोज्छु अनि एक दुइ पाइला हिड्छु अनि त्यसपछीका पाइला हराउन थाल्छन, अनि सोच्ने जागर सकिन्छ..तर उज्ज्वल भविष्यको सपना अझै पनि यथावत छन …

Check Also

man-praying-to-God

What do we Earn in our Life ?

A man died… When he realized it, he saw God coming closer with a suitcase …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − five =