Khoyaa

Menu

Others

१ बिरालोले बाटो काट्यो भने, ‘स्पिड कन्ट्रोल’ गर्नुपर्छ। २ कम्पाउण्ड मा काग करायो भने, चारो हाल्दिनु पर्छ। ३ घरमा कुकुर…
जन्मिये देखी १५ बर्ष सम्म भोज हो जिन्दगी । १६ देखी २५ ब सम्म मोज हो जिन्दगी । २६ देखी…