Khoyaa

Menu

Nepali Jokes

चोर एउटा घरमा चोर्न गएछ तर त्यस घरको मान्छेले थाहा पाएछ । चोर : चक्कु देखाउदै, चुप लागेर तेरो पैसा…