Home / Others / भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

भबीस्य सबैको लेखीएकै हून्छ

ज जती सूख र खूसी मील्ने हो अबस्य पनी मील्छ नै

बर्तमान हेरेर कसैलाई अपहेलना नगरौ कीनकी

हात को रेखा मा मात्र भाग्य हूदैन

भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

Check Also

jaalaima

Jaalma : Paari tyo dada maa hera gham lagyo ghamailo

This is just awesome Nepali song with awesome lyrics. पारी त्यो डाँडामा हेर, घाम लाग्यो …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 16 =