Home / Others / भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

भबीस्य सबैको लेखीएकै हून्छ

ज जती सूख र खूसी मील्ने हो अबस्य पनी मील्छ नै

बर्तमान हेरेर कसैलाई अपहेलना नगरौ कीनकी

हात को रेखा मा मात्र भाग्य हूदैन

भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

Comments

comments

Check Also

modern-superheroes bagman spiderman superman

Modern Superheroes : Spiderman Vs Bagman Vs Superman

Superhero of Modern time New superhero – BagMan is all set to compete with our …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =