Khoyaa

Menu

भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

भबीस्य सबैको लेखीएकै हून्छ

ज जती सूख र खूसी मील्ने हो अबस्य पनी मील्छ नै

बर्तमान हेरेर कसैलाई अपहेलना नगरौ कीनकी

हात को रेखा मा मात्र भाग्य हूदैन

भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

Comments

comments

Categories:   Others, Others