Home / Others / Happy Maghe Sangrati

Happy Maghe Sangrati

Happy Maghe Sangrati to all

चिसो – चिसो मौसममा तातो तातो तरुल Ghyuu, Chaku, Tarul, Tilaura, Sakharkhanda, Ban Tarul खाँदै जाडो भगाउँ….

शुभ माघे सङ्गराती !

Check Also

heartfelt-condolence-nokia-1200

Heartfelt Condolence to Nokia 1200

आज मिती २०७१ ।०९ ।२२ गते का दिन मेरो Nokia 1200 को अकस्मात पानीमा डुबेर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =