Khoyaa

Menu

धेरै लाइ सत्य मन पर्छ

धेरै लाइ सत्य मन पर्छ त्यति बेला सम्म जव सम्म त्यो सत्यले आफ्नो खैरो खन्दैन ‪

Comments

comments

Categories:   Facts, Others