Home / Others / Facts / धेरै लाइ सत्य मन पर्छ

धेरै लाइ सत्य मन पर्छ

धेरै लाइ सत्य मन पर्छ त्यति बेला सम्म जव सम्म त्यो सत्यले आफ्नो खैरो खन्दैन ‪

Check Also

maghe sangrati ghyu chaku tarul tilaura

Happy Maghe Sangrati

Happy Maghe Sangrati to all चिसो – चिसो मौसममा तातो तातो तरुल Ghyuu, Chaku, Tarul, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 1 =