Khoyaa

Menu
माग्ने : ओ दाई, यो गरीबलाई 3 रुपैयाँ दिनुस् न। ३ दिनदेखी भोकै छु, केही खाएको छुईन। सेरे : ३…