Home / Wishes / Birthday / Happy Birthday, My Love and My Friend

Happy Birthday, My Love and My Friend

I Love you because of what you Do for me :

You Encourage me when I’m Down,

You make me Feel Good about myself,

You Make me Laugh,

You Show me your Love in so many ways.

Happy Birthday, My Love and My Friend

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + twenty =