Home / Wishes / Birthday / I wish you a great Birthday

I wish you a great Birthday

The Childhood Moments that I’ve shared with You

Are the Closest to my Heart than any other.

I wish you a great Birthday and a great Life ahead!

Comments

comments

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =