Home / Wishes / Birthday / Birthdays are Good for You.

Birthdays are Good for You.

Birthdays are Good for You.

Statistics Show that

The People who have the Most live the Longest.

Happy Birthday !

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =