Home / Wishes / Birthday / I wish to Send thousands Words to You

I wish to Send thousands Words to You

I wish to Send thousands Words to You…

But I’ll reduce them only in 3 magical words!

WHERE’S THE PARTY???

And what did you think?

Happy Birthday to You !

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 15 =