Home / Wishes / Valentines Day / A Day without You is a Day without Sun

A Day without You is a Day without Sun

A Day without You is a Day without Sun,
A Night without You is a Night without Moon;
A Life without You is a Life without Life.

Happy Valentines Day !

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 3 =