Home / Wishes / Fathers Day / Daddy, I will still be your little Girl

Daddy, I will still be your little Girl

No matter how Old I get,

No matter how often I stay out with Friends,

No matter how far I move away with my Husband,

No matter how many Children i have,

No matter how many Grandchildren i will have….

Daddy, I will still be your little Girl!

Comments

comments

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + eleven =