Home / Wishes / Fathers Day / Daddy, I will still be your little Girl

Daddy, I will still be your little Girl

No matter how Old I get,

No matter how often I stay out with Friends,

No matter how far I move away with my Husband,

No matter how many Children i have,

No matter how many Grandchildren i will have….

Daddy, I will still be your little Girl!

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =