Home / Wishes / New Year / I plan to continue it in 2072

I plan to continue it in 2072

There have been many time in 2071

When I may Disturbed You

Troubled You

Irritated You

Bugged You
.
.
.
.
Today I just wanna tell You
.
.
.
.
I plan to continue it in 2072

Comments

comments

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =