Home / Wishes / Birthday / I hope you get whatever you wish

I hope you get whatever you wish

I hope you get whatever you wish for when you blow out the candles!

I can only wish for you what I wish every year

May you enjoy the good things in life.

HAPPY BIRTHDAY !!

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − three =