Home / Wishes / Condolence / We will grieve not, rather find strength

We will grieve not, rather find strength

Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, of glory in the flower,

We will grieve not, rather find strength in what remains behind.

~William Wordsworth

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 12 =