Home / Wishes / Condolence / You will always be in my Heart

You will always be in my Heart

There are no Goodbyes for us.

Wherever you are,

You will always be in my Heart.

-Gandhi

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 17 =