Khoyaa

Menu

नयाँ उमंग, नयाँ जोश तथा नयाँ जगार

नयाँ उमंग, नयाँ जोश तथा नयाँ जगार

नयाँ खुशी, नयाँ प्रगती नयाँ बाहर नयाँ सपना नयाँ अयम नयाँ पल.

नयाँ बर्ष ले प्रधान गरोश् तपाईं को जीवन सम्रीधि बनोस।

नयाँ बर्ष को शुभकामना।

Comments

comments

Categories:   New Year, Wishes