Home / Wishes / New Year / नयाँ उमंग, नयाँ जोश तथा नयाँ जगार

नयाँ उमंग, नयाँ जोश तथा नयाँ जगार

नयाँ उमंग, नयाँ जोश तथा नयाँ जगार

नयाँ खुशी, नयाँ प्रगती नयाँ बाहर नयाँ सपना नयाँ अयम नयाँ पल.

नयाँ बर्ष ले प्रधान गरोश् तपाईं को जीवन सम्रीधि बनोस।

नयाँ बर्ष को शुभकामना।

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 1 =