Home / Wishes / New Year / My Goal For 2072 Is To Accomplish

My Goal For 2072 Is To Accomplish

My Goal For 2072 Is To Accomplish The Goals Of 2071,

Which I Should Have Done In 2070,

Because I Promised Them In 2069

And Planned Them In 2068 !!!!.’

HAPPY NEW YEAR 2072 !!!!!

Comments

comments

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − eighteen =