Home / Articles / सोचाईमा भविस्यको बाटो उज्यालो देख्छु

सोचाईमा भविस्यको बाटो उज्यालो देख्छु

सोचाईमा भविस्यको बाटो उज्यालो देख्छु अनि त्यसमा हिड्न खोज्छु अनि एक दुइ पाइला हिड्छु अनि त्यसपछीका पाइला हराउन थाल्छन, अनि सोच्ने जागर सकिन्छ..तर उज्ज्वल भविष्यको सपना अझै पनि यथावत छन …

Check Also

Life is as we Think – 10 Important Life Lessons

1. When Snake is alive, Snake eats Ants. When Snake is dead, Ants eat Snake. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 3 =