Home / Adult / मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ

मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ

शेरे एक न एक बाहना गरेर कहिल्यै homework गर्दैनथ्यो ।
शारिरिक रुपमा सजाय दिदा दिदै पढाउने मिस पनि वाक्क भैसकेकी थिईन ।
आज पनि उसले homework गरेको थिएन ।

मिसले भनिन – किन homework नगरेको शेरे?

शेरे – (बाहाना बनाउदै) मिस आज मेरो कलममा मसी सकिएको थियो त्यही भएर नगरेको ।

मिस – छातीमाथी हात राखेर नढाटीकन भन त शेरे , कलम मा मसि नभएरै हो त तिमिले homework नगरेको ?

त्यसपछि शेरे अलिकति लजायो अनि थोरै शिर झुकाएर भन्यो
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
नाई मिस मैले आजसम्म त्यस्तो गरेको छैन ।
छातीमाथी हात राख्न त मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ
बरु त्यतिकै भन्छु नि हुँदैन र ।

Check Also

When I Was a KID, BITCH Was just a FEMALE DOG

When I Was a KIDPUSSY Meant a CATSEX Meant GENDERBITCH Was a FEMALE DOGDICK Was a NAME of a Cartoon Film,BANG Was a SOUNDNUTS were fruits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + two =