Home / Jokes / यो एकदम मात्तेको छ

यो एकदम मात्तेको छ

बाऊ : जा त छोरा मलाई fridge बाट १ ग्लास चिसो पानी लिएर आइजो |

बालै : म अहिले जानु सक्दिन dad, म video game खेल्दै छु |

अर्को छोरा : छोड दिनु dad, यो साले एकदम मात्तेको छ | हजुर आफै लिन
जानु ,बरु आउदा मलाई पनि १ ग्लास लेराइ दिनु है |

Check Also

Worlds Smallest Resignation Letter

Worlds smallest resignation letter Respected sir, I love Your wife. Thank you !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 6 =