Home / Nepali Jokes / एक नम्बरको बोका

एक नम्बरको बोका

मुस्कान केटीहरुको केवल एक धोका हो,
जस्ले त्यस्लाई LOVE सम्झन्छ

त्यो एक नम्बरको बोका हो ।

Check Also

Nepali Feature Film “Chhakka Panjaa”

Enjoy the Nepali movie “Chhakka Panjaa” online अझ बढी नेपाली जोक्सको लागी यहाँ CLICK गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =