Home / Others / भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

भबीस्य सबैको लेखीएकै हून्छ

ज जती सूख र खूसी मील्ने हो अबस्य पनी मील्छ नै

बर्तमान हेरेर कसैलाई अपहेलना नगरौ कीनकी

हात को रेखा मा मात्र भाग्य हूदैन

भाग्य तेस्को पनी हून्छ जस्को हात हूदैन

Check Also

modern-superheroes bagman spiderman superman

Modern Superheroes : Spiderman Vs Bagman Vs Superman

Superhero of Modern time New superhero – BagMan is all set to compete with our

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 17 =