Home / Tag Archives: Lie

Tag Archives: Lie

I’m not sick but my nother is.

Once a mother went to Clinic with her Daughter. Doctor to the girl(daughter) : Seems like you have a serious problem, I need to check so open all your clothes and lie down in the bed. Girl (Daughter) : But I’m not the one who is sick. My mother is. …

Read More »

मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ

शेरे एक न एक बाहना गरेर कहिल्यै homework गर्दैनथ्यो । शारिरिक रुपमा सजाय दिदा दिदै पढाउने मिस पनि वाक्क भैसकेकी थिईन । आज पनि उसले homework गरेको थिएन । मिसले भनिन – किन homework नगरेको शेरे? शेरे – (बाहाना बनाउदै) मिस आज मेरो कलममा मसी सकिएको थियो त्यही भएर नगरेको …

Read More »

Never lie, Steal, Cheat or Drink

Never lie, Steal, Cheat or Drink. But If You must Lie, Lie in the arms of the one You Love. If You must Steal, Steal away from bad Company. If You must Cheat, Cheat Death. If You must Drink, Drink in the Moments that take your breath away. -Will Smith

Read More »