Home / Tag Archives: price

Tag Archives: price

Why So Expensive?

एकजना अंग्रेज नेपाल भ्रमणको बेला दिमाग किन्न भनेर मार्केट गएछ । . . अंग्रेजः- साउजी यहाँ दिमाग पाउछ ? साहु:- पाउछ ल हेर्नुस . . भाउ (मेनु दिएछ) . . – जापनीज रू ५० – बेलायती रू १५० – चाईनिज रू २०० – पाकिस्थानी रू ३०० – बंगलादेशी रू ४६०

Read More »