Home / Wishes / New Year / शुभ कामना शुभ कामना

शुभ कामना शुभ कामना

Happy New Year Card

सबको ओठमा हासो छरियोस,

सबको मनमा हर्ष नयाँ जोस र उमङ बोकि आयो नयाँ बर्ष

पुरा हुन सबैका आकांक्षा हरु स्वच्छ रहुन भावना

नयाँ बर्ष २०७७ सालको हर्दिक मंगलमय

शुभ कामना, शुभ कामना।।।।

Check Also

Deusi Bhailo Song – देउसी रे !

ए भन मेर भाई हो, देउसी रे ! ए राम्ररी भन, देउसी रे ! ए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − three =