Home / Adult / M for Mane ko budhi, W for ?

M for Mane ko budhi, W for ?

एउटा शिक्षकले A, B, C,D… पढाउँदा
A फर अम्बरेको बुढी, B फर बलेको बुढी, C फर चन्द्रको बुढी…….

M फर मानेको बुढी भनेर पढाउँथ्यो।

उसले M सम्म मात्रै पढाएको थियो।
एक पटक निरीक्षक आएछ र सोध्न थालेछ ।

M सम्म सबै लेटरहरु चिन्दै गएछ त्यस भन्दा पछि भने चिनेनछ ।

पछि जब W मा आई पुग्यो विद्यार्थीले भनेछ ।
“हुन त यो मानेके बुढी हो तर यसलाई कसले उत्तनो पारेछ त्यो चहि थाहा भएन सर

Check Also

When I Was a KID, BITCH Was just a FEMALE DOG

When I Was a KID PUSSY Meant a CAT SEX Meant GENDER BITCH Was a FEMALE DOG DICK Was a NAME of a Cartoon Film, BANG Was a SOUND NUTS were fruits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =